SUKI YAKI, SHABU SHABU

SUKI YAKI, SHABU SHABU

SUKI YAKI, SHABU SHABU"

- Lẩu Suki Nhật

- Lẩu Shabu Nhật

Thăn bò Mỹ: 329.000 VND/100g

 419.000 VND/150g


TOP