MENU IZAKAYA

Thực đơn

MENU IZAKAYA

XIÊN THỊT GÀ VÀ HÀNH NƯỚNG"

XIÊN THỊT GÀ VÀ HÀNH NƯỚNG

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
RAU LUỘC THẬP CẨM

RAU LUỘC THẬP CẨM"

RAU LUỘC THẬP CẨM

109.000 VND

 

XEM CHI TIẾT
SALAD RONG NHO

SALAD RONG NHO"

SALAD RONG NHO

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
SALAD DA CÁ HỒI

SALAD DA CÁ HỒI"

SALAD DA CÁ HỒI 

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
SALAD GÀ CHIÊN

SALAD GÀ CHIÊN "

SALAD GÀ CHIÊN 

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
RAU XÀO THẬP CẨM

RAU XÀO THẬP CẨM"

RAU XÀO THẬP CẨM

125.000 VND

XEM CHI TIẾT
SALAD HEO

SALAD HEO"

SALAD HEO 

99.000 VND

XEM CHI TIẾT
SALAD BÒ

SALAD BÒ "

SALAD BÒ 

139.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (10 XIÊN)

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (10 XIÊN)"

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (10 XIÊN)

199.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (6 XIÊN)

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (6 XIÊN)"

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (6 XIÊN)

159.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (3 XIÊN)

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (3 XIÊN)"

XIÊN NƯỚNG TỔNG HỢP (3 XIÊN)

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN THỊT HEO VÀ XIÊN ĐẬU BẮP YAKI

XIÊN THỊT HEO VÀ XIÊN ĐẬU BẮP YAKI"

XIÊN THỊT HEO VÀ XIÊN ĐẬU BẮP YAKI

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN BA CHỈ CUỘN TRỨNG CÚT

XIÊN BA CHỈ CUỘN TRỨNG CÚT"

XIÊN BA CHỈ CUỘN TRỨNG CÚT

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN BA CHỈ CUỘN NẤM KIM CHÂM

XIÊN BA CHỈ CUỘN NẤM KIM CHÂM"

XIÊN BA CHỈ CUỘN NẤM KIM CHÂM

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
THỊT CUỐNG HỌNG HEO NƯỚNG XIÊN

THỊT CUỐNG HỌNG HEO NƯỚNG XIÊN"

THỊT CUỐNG HỌNG HEO NƯỚNG XIÊN

19.000 VND

XEM CHI TIẾT
SỤN ỨC GÀ NƯỚNG XIÊN

SỤN ỨC GÀ NƯỚNG XIÊN"

SỤN ỨC GÀ NƯỚNG XIÊN

16.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN THỊT GÀ VÀ HÀNH NƯỚNG

XIÊN THỊT GÀ VÀ HÀNH NƯỚNG"

XIÊN THỊT GÀ VÀ HÀNH NƯỚNG

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN BÒ NƯỚNG

XIÊN BÒ NƯỚNG"

XIÊN BÒ NƯỚNG

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN THỊT HEO NƯỚNG PONZU

XIÊN THỊT HEO NƯỚNG PONZU"

XIÊN THỊT HEO NƯỚNG PONZU

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN VÚ HEO NƯỚNG

XIÊN VÚ HEO NƯỚNG"

XIÊN VÚ HEO NƯỚNG

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN XÚC XÍCH NƯỚNG

XIÊN XÚC XÍCH NƯỚNG"

XIÊN XÚC XÍCH NƯỚNG

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN MỀ GÀ NƯỚNG

XIÊN MỀ GÀ NƯỚNG"

XIÊN MỀ GÀ NƯỚNG

19.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN LƯỠI HEO NƯỚNG

XIÊN LƯỠI HEO NƯỚNG"

XIÊN LƯỠI HEO NƯỚNG

18.000 VND

XEM CHI TIẾT
TIM GÀ NƯỚNG XIÊN

TIM GÀ NƯỚNG XIÊN"

TIM GÀ NƯỚNG XIÊN

18.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN CÀ CHUA VÀ SỤN ÚC GÀ YAKI

XIÊN CÀ CHUA VÀ SỤN ÚC GÀ YAKI"

XIÊN CÀ CHUA VÀ SỤN ỨC GÀ YAKI

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN ĐẬU BẮP NƯỚNG

XIÊN ĐẬU BẮP NƯỚNG"

XIÊN ĐẬU BẮP NƯỚNG

12.000 VND

XEM CHI TIẾT
XIÊN HÀNH PARO NƯỚNG

XIÊN HÀNH PARO NƯỚNG"

XIÊN HÀNH PARO NƯỚNG

12.000 VND

XEM CHI TIẾT
THỊT HEO CHIÊN XÙ

THỊT HEO CHIÊN XÙ"

THỊT HEO CHIÊN XÙ

89.000 VND

 

XEM CHI TIẾT
RÂU MỰC LÁ CHIÊN GIÒN

RÂU MỰC LÁ CHIÊN GIÒN"

RÂU MỰC LÁ CHIÊN GIÒN

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
SỤN ỨC GÀ CHIÊN GIÒN

SỤN ỨC GÀ CHIÊN GIÒN"

SỤN ỨC GÀ CHIÊN GIÒN

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
SỤN GÀ CHIÊN

SỤN GÀ CHIÊN"

SỤN GÀ CHIÊN

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁNH GÀ CHIÊN

CÁNH GÀ CHIÊN"

CÁNH GÀ CHIÊN

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
GÀ CHIÊN GIÒN

GÀ CHIÊN GIÒN"

GÀ CHIÊN GIÒN

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN

ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN"

ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẠCH TUỘT SỮA CHIÊN

BẠCH TUỘT SỮA CHIÊN"

BẠCH TUỘT SỮA CHIÊN

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
CHÂN MÓNG GIÒ CHIÊN SỐT

CHÂN MÓNG GIÒ CHIÊN SỐT"

CHÂN MÓNG GIÒ CHIÊN SỐT

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
HEO NƯỚNG MISO

HEO NƯỚNG MISO"

HEO NƯỚNG MISO

99.000 VND

XEM CHI TIẾT
DẺ SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG

DẺ SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG"

DẺ SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG

179.000 VND

XEM CHI TIẾT
MANG CÁ HỒI NƯỚNG

MANG CÁ HỒI NƯỚNG"

MANG CÁ HỒI NƯỚNG

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ SABA NƯỚNG XIÊN

CÁ SABA NƯỚNG XIÊN"

CÁ SABA NƯỚNG XIÊN

179.000 VND

XEM CHI TIẾT
MÁ ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG

MÁ ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG"

MÁ ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
LƯƠN NHẬT NƯỚNG

LƯƠN NHẬT NƯỚNG"

LƯƠN NHẬT NƯỚNG

229.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁNH GÀ NƯỚNG MUỐI

CÁNH GÀ NƯỚNG MUỐI"

CÁNH GÀ NƯỚNG MUỐI

109.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU NƯỚNG PHÔ MAI

HÀU NƯỚNG PHÔ MAI"

HÀU NƯỚNG PHÔ MAI

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
TIM GÀ CHÁY TỎI

TIM GÀ CHÁY TỎI"

TIM GÀ CHÁY TỎI

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
CẬT HEO CHÁY TỎI

CẬT HEO CHÁY TỎI"

CẬT HEO CHÁY TỎI

69.000 VND

XEM CHI TIẾT
VÚ HEO CHÁY TỎI

VÚ HEO CHÁY TỎI"

VÚ HEO CHÁY TỎI

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
MĂNG TÂY BÒ CUỘN

MĂNG TÂY BÒ CUỘN"

MĂNG TÂY BÒ CUỘN

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐỒ CHUA 3 VỊ

ĐỒ CHUA 3 VỊ"

ĐỒ CHUA 3 VỊ 

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẠCH QUẢ NƯỚNG

BẠCH QUẢ NƯỚNG"

BẠCH QUẢ NƯỚNG

29.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÀ TÍM NƯỚNG

CÀ TÍM NƯỚNG"

CÀ TÍM NƯỚNG

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐẬU NÀNH SỐT TƯƠNG VÀ BƠ

ĐẬU NÀNH SỐT TƯƠNG VÀ BƠ"

ĐẬU NÀNH SỐT TƯƠNG VÀ BƠ

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN"

KHOAI TÂY CHIÊN

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
NẤM ĐÙI GÀ NƯỚNG

NẤM ĐÙI GÀ NƯỚNG"

NẤM ĐÙI GÀ NƯỚNG

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẮP NƯỚNG

BẮP NƯỚNG"

BẮP NƯỚNG

49.000 VND

XEM CHI TIẾT
HOA TỎI CHIÊN

HOA TỎI CHIÊN"

HOA TỎI CHIÊN

29.000 VND

XEM CHI TIẾT
KHOAI LANG NƯỚNG

KHOAI LANG NƯỚNG"

KHOAI LANG NƯỚNG

29.000 VND

XEM CHI TIẾT
LẨU

LẨU"

LẨU LÒNG BÒ VỊ MISO SAPPORO/ LẨU LÒNG BÒ VỊ SHOYU MISO

LỚN: 399.000 VND - NHỎ: 299.000 VND

XEM CHI TIẾT
NƯỚC LẨU THÊM

NƯỚC LẨU THÊM"

NƯỚC LẨU THÊM

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
MÌ RAMEN VỊ NƯỚC TƯƠNG ĐẬU

MÌ RAMEN VỊ NƯỚC TƯƠNG ĐẬU"

MÌ RAMEN VỊ NƯỚC TƯƠNG ĐẬU

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
MÌ UDON CURRY

MÌ UDON CURRY"

MÌ UDON CURRY

99.000 VND

XEM CHI TIẾT
MÌ RAMEN THÊM

MÌ RAMEN THÊM"

MÌ RAMEN THÊM

45.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM DA CÁ BÀO

CƠM NẮM DA CÁ BÀO"

CƠM NẮM DA CÁ BÀO

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG"

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

59.000 VND

XEM CHI TIẾT
THỊT HEO CUỘN CƠM NẮM NƯỚNG

THỊT HEO CUỘN CƠM NẮM NƯỚNG"

THỊT HEO CUỘN CƠM NẮM NƯỚNG

69.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CHIÊN CÁ CƠM SỮA

CƠM CHIÊN CÁ CƠM SỮA"

CƠM CHIÊN CÁ CƠM SỮA 

119.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CHIÊN CÁ HỒI

CƠM CHIÊN CÁ HỒI"

CƠM CHIÊN CÁ HỒI

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN"

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG"

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG

89.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẠCH TUỘT TRỘN MÙ TẠT

BẠCH TUỘT TRỘN MÙ TẠT "

BẠCH TUỘT TRỘN MÙ TẠT

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
MẮM MỰC

MẮM MỰC"

MẮM MỰC

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
DƯA LEO TRỘN QUẢ MƠ

DƯA LEO TRỘN QUẢ MƠ"

DƯA LEO TRỘN QUẢ MƠ

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
DƯA LEO CHUA NHẬT

DƯA LEO CHUA NHẬT"

DƯA LEO CHUA NHẬT

38.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐẬU HỦ CÁ HỒI BƠ SỐT DẦU

ĐẬU HỦ CÁ HỒI BƠ SỐT DẦU"

ĐẬU HỦ CÁ HỒI BƠ SỐT DẦU

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐẬU HỦ VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI

ĐẬU HỦ VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI"

ĐẬU HỦ VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI

68.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI CUỘN RAU MẦM

CÁ HỒI CUỘN RAU MẦM"

CÁ HỒI CUỘN RAU MẦM

118.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI BƠ SỐT CAY

CÁ HỒI BƠ SỐT CAY"

CÁ HỒI BƠ SỐT CAY

108.000 VND

XEM CHI TIẾT
TRỨNG CUỘN THANH CUA

TRỨNG CUỘN THANH CUA"

TRỨNG CUỘN THANH CUA

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
TRỨNG CUỘN LƯƠN NHẬT

TRỨNG CUỘN LƯƠN NHẬT"

TRỨNG CUỘN LƯƠN NHẬT

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI

BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI"

BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP SỐT TỎI

148.000 VND

XEM CHI TIẾT
BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP

BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP"

BẠCH TUỘT VÀ ĐẬU BẮP (SỐT MÈ/ SỐT TRÁI MƠ NHẬT)

148.000 VND

XEM CHI TIẾT
SÒ ĐIỆP CAPACIO

SÒ ĐIỆP CAPACIO"

SÒ ĐIỆP CAPACIO (SỐT PONZU/ SỐT MÙ TẠT VÀNG)

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI CAPACIO SỐT MÙ TẠT VÀNG

CÁ HỒI CAPACIO SỐT MÙ TẠT VÀNG"

CÁ HỒI CAPACIO SỐT MÙ TẠT VÀNG

158.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ NGỪ CAPACIO

CÁ NGỪ CAPACIO"

CÁ NGỪ CAPACIO (SỐT MÙ TẠT VÀNG/ SỐT PONZU)

148.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ NGỪ VÀ BƠ SỐT TỎI

CÁ NGỪ VÀ BƠ SỐT TỎI"

CÁ NGỪ VÀ BƠ SỐT TỎI

138.000 VND

XEM CHI TIẾT
DA CÁ HỒI NƯỚNG TATARE

DA CÁ HỒI NƯỚNG TATARE"

DA CÁ HỒI NƯỚNG TATARE

108.000 VND

XEM CHI TIẾT
ĐẬU NÀNH NHẬT LÊN MEN

ĐẬU NÀNH NHẬT LÊN MEN"

ĐẬU NÀNH NHẬT LÊN MEN

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU SỮA SASHIMI

HÀU SỮA SASHIMI"

HÀU SỮA SASHIMI

108.000 VND

XEM CHI TIẾT
TÔM SỐNG VÀ TRỨNG CẦU GAI

TÔM SỐNG VÀ TRỨNG CẦU GAI"

TÔM SỐNG VÀ TRỨNG CẦU GAI

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ HỒI

SASHIMI CÁ HỒI"

SASHIMI CÁ HỒI

S: 68.000 VND | M: 108.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BỤNG CÁ HỒI

SASHIMI BỤNG CÁ HỒI"

SASHIMI BỤNG CÁ HỒI

S: 68.000 VND | M: 108.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ NGỪ SAKU

SASHIMI CÁ NGỪ SAKU"

SASHIMI CÁ NGỪ SAKU

S: 78.000 VND | M: 108.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ NGỪ NHẬT AKAMI

SASHIMI CÁ NGỪ NHẬT AKAMI"

SASHIMI CÁ NGỪ NHẬT AKAMI

S: 218.000 VND | M: 328.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BẠCH TUỘT

SASHIMI BẠCH TUỘT"

SASHIMI BẠCH TUỘT

S: 98.000 VND | M: 138.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BỤNG CÁ NGỪ NHẬT OTORO

SASHIMI BỤNG CÁ NGỪ NHẬT OTORO"

SASHIMI BỤNG CÁ NGỪ NHẬT OTORO

S: 348.000 VND | M: 528.000 VND 

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ TRÍCH VÀNG

SASHIMI CÁ TRÍCH VÀNG"

SASHIMI CÁ TRÍCH VÀNG

S: 68.000 VND | M: 98.000 VND 

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ TRÍCH ĐỎ

SASHIMI CÁ TRÍCH ĐỎ"

SASHIMI CÁ TRÍCH ĐỎ

S: 68.000 VND | M: 98.000 VND 

 

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SÒ ĐỎ

SASHIMI SÒ ĐỎ"

SASHIMI SÒ ĐỎ

S: 48.000 VND | M: 88.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SÒ ĐIỆP

SASHIMI SÒ ĐIỆP"

SASHIMI SÒ ĐIỆP

S: 78.000 VND | M: 108.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ CAM/ SASHIMI BỤNG CÁ CAM

SASHIMI CÁ CAM/ SASHIMI BỤNG CÁ CAM"

SASHIMI CÁ CAM/ SASHIMI BỤNG CÁ CAM

S: 148.000 VND | M: 158.000

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MỰC LÁ

SASHIMI MỰC LÁ"

SASHIMI MỰC LÁ

S: 98.000 VND | M:148.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MIX SET 1

SASHIMI MIX SET 1"

SASHIMI MIX SET 1

118.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MIX SET 2

SASHIMI MIX SET 2"

SASHIMI MIX SET 2

128.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MIX SET 3

SASHIMI MIX SET 3"

SASHIMI MIX SET 3

388.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MIX SET 4

SASHIMI MIX SET 4"

SASHIMI MIX SET 4

648.000 VND


XEM CHI TIẾT
TOP