MENU ALACARTE NGUYỄN VĂN LINH

Thực đơn

MENU ALACARTE NGUYỄN VĂN LINH

SASHIMI SÒ ĐIỆP

SASHIMI SÒ ĐIỆP"

SASHIMI SÒ ĐIÊP

S: 88.000 VND | L: 168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ"

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ

S: 116.000 VND | L: 148.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG"

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG

S: 116.000 VND | L: 148.000 VND

XEM CHI TIẾT
MỰC VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN

MỰC VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN"

MỰC VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN

S: 88.000 VND | L: 118.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI SỐT CAY

CÁ HỒI SỐT CAY"

CÁ HỒI SỐT CAY

S: 118.000 VND | L: 158.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BÀO NGƯ

SASHIMI BÀO NGƯ"

SASHIMI BÀO NGƯ

148.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SÒ ĐỎ

SASHIMI SÒ ĐỎ"

SASHIMI SÒ ĐỎ

S: 98.000 VND | L: 188.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BẠCH TUỘT NHẬT

SASHIMI BẠCH TUỘT NHẬT"

SASHIMI BẠCH TUỘT NHẬT 

S: 158.000 VND | L: 206.000 VND

XEM CHI TIẾT
TRỨNG CÁ CHUỒN

TRỨNG CÁ CHUỒN"

TRỨNG CÁ CHUỒN

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 1

SASHIMI SET 1"

SASHIMI SET 1

378.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ NGỪ INDO

SASHIMI CÁ NGỪ INDO"

SASHIMI CÁ NGỪ INDO

S: 108.000 VND | 136.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI THĂN CÁ NGỪ NHẬT

SASHIMI THĂN CÁ NGỪ NHẬT"

SASHIMI THĂN CÁ NGỪ NHẬT

S: 378.000 VND | L: 518.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ HỒI

SASHIMI CÁ HỒI"

SASHIMI CÁ HỒI

S: 108.000 VND | L: 146.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BỤNG CÁ HỒI

SASHIMI BỤNG CÁ HỒI"

SASHIMI BỤNG CÁ HỒI

S: 108.000 VND | L: 146.000 VND

XEM CHI TIẾT
BỤNG CÁ NGỪ NHẬT

BỤNG CÁ NGỪ NHẬT "

BỤNG CÁ NGỪ NHẬT 

S: 478.000 VND | L: 628.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI CÁ CAM

SASHIMI CÁ CAM"

SASHIMI CÁ CAM

S: 136.000 VND | L: 178.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI BỤNG CÁ CAM

SASHIMI BỤNG CÁ CAM"

SASHIMI BỤNG CÁ CAM

S: 136.000 VND | L: 178.000 VND

XEM CHI TIẾT
BỤNG CÁ HỒI SỐT CAY

BỤNG CÁ HỒI SỐT CAY"

BỤNG CÁ HỒI SỐT CAY

S: 118.000 VND | L: 158.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI MỰC

SASHIMI MỰC"

SASHIMI MỰC

S: 88.000 VND | L: 118.000 VND

XEM CHI TIẾT
TRỨNG CÁ HỒI

TRỨNG CÁ HỒI"

TRỨNG CÁ HỒI

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU NHẬT SỐNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI

HÀU NHẬT SỐNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI "

HÀU NHẬT SỐNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI 

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU NHẬT SỐNG VÀ NHUM NHẬT

HÀU NHẬT SỐNG VÀ NHUM NHẬT"

HÀU NHẬT SỐNG VÀ NHUM NHẬT

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU NHẬT VÀ TRỨNG CÚT

HÀU NHẬT VÀ TRỨNG CÚT"

HÀU NHẬT VÀ TRỨNG CÚT

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
HÀU NHẬT SỐT YURE

HÀU NHẬT SỐT YURE"

HÀU NHẬT SỐT YURE

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
SET DASUSHI

SET DASUSHI"

SET SASHIMI 5 LOẠI VÀ BÀO NGƯ

1.188.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 1

SASHIMI SET 1"

SET SASHIMI 4 LOẠI

378.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 2

SASHIMI SET 2"

SET SASHIMI VÀ BÀO NGƯ

668.000 VND

 

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 3

SASHIMI SET 3"

SET SASHIMI 6 LOẠI

928.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 4

SASHIMI SET 4"

SET SASHIMI 4 LOẠI

408.000 VND

XEM CHI TIẾT
SASHIMI SET 5

SASHIMI SET 5"

SET SASHIMI 5 LOẠI

828.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM GAN NGỖNG

CƠM NẮM GAN NGỖNG"

CƠM NẮM GAN NGỖNG

138.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM TRỨNG CÁ HỒI

CƠM NẮM TRỨNG CÁ HỒI"

CƠM NẮM TRỨNG CÁ HỒI

118.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN ĐEN

CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN ĐEN"

CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN ĐEN

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG

CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG"

CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG

68.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ HỒI CAY

CƠM NẮM CÁ HỒI CAY"

CƠM NẮM CÁ HỒI CAY

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ NGỪ CAY

CƠM NẮM CÁ NGỪ CAY"

CƠM NẮM CÁ NGỪ CAY

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN

CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN"

CƠM NẮM TRỨNG CÁ CHUỒN

58.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM RONG BIỂN TƯƠI

CƠM NẮM RONG BIỂN TƯƠI"

CƠM NẮM RONG BIỂN TƯƠI

28.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN LƯƠN NƯỚNG

CƠM CUỘN LƯƠN NƯỚNG"

CƠM CUỘN LƯƠN NƯỚNG

68.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CƠM TRỨNG CÁ HỒI

CUỘN CƠM TRỨNG CÁ HỒI"

CUỘN CƠM TRỨNG CÁ HỒI

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CƠM TÔM CHIÊN TEM

CUỘN CƠM TÔM CHIÊN TEM"

CUỘN CƠM TÔM CHIÊN TEM

46.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CƠM CÁ HỒI VÀ TRỨNG CÁ HỒI

CUỘN CƠM CÁ HỒI VÀ TRỨNG CÁ HỒI"

CUỘN CƠM CÁ HỒI VÀ TRỨNG CÁ HỒI

118.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CƠM THỊT BÒ

CUỘN CƠM THỊT BÒ"

CUỘN CƠM THỊT BÒ

96.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CƠM DA CÁ HỒI CHIÊN

CUỘN CƠM DA CÁ HỒI CHIÊN"

CUỘN CƠM DA CÁ HỒI CHIÊN

28.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI NƯỚNG TÁI SỐT PONZU

CÁ HỒI NƯỚNG TÁI SỐT PONZU"

CÁ HỒI NƯỚNG TÁI SỐT PONZU

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
THỊT BÒ WAGYU NƯỚNG TÁI PONZU

THỊT BÒ WAGYU NƯỚNG TÁI PONZU"

THỊT BÒ WAGYU NƯỚNG TÁI PONZU

218.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ NGỪ NƯỚNG TÁI SỐT PONZU

CÁ NGỪ NƯỚNG TÁI SỐT PONZU"

CÁ NGỪ NƯỚNG TÁI SỐT PONZU

178.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ CAM NHẬT CẮT MỎNG SỐT CAY

CÁ CAM NHẬT CẮT MỎNG SỐT CAY"

CÁ CAM NHẬT CẮT MỎNG SỐT CAY

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI CẮT MỎNG CUỘN CHEESE SỐT CAY

CÁ HỒI CẮT MỎNG CUỘN CHEESE SỐT CAY"

CÁ HỒI CẮT MỎNG CUỘN CHEESE SỐT CAY

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN VÀ BƠ CẮT NHỎ SALAD DẦU

CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN VÀ BƠ CẮT NHỎ SALAD DẦU"

CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN VÀ BƠ CẮT NHỎ SALAD DẦU

198.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ NGỪ VÀ BƠ CẮT NHỎ SỐT CAY

CÁ NGỪ VÀ BƠ CẮT NHỎ SỐT CAY"

CÁ NGỪ VÀ BƠ CẮT NHỎ SỐT CAY

156.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ NGỪ CẮT MỎNG SỐT CAY

CÁ NGỪ CẮT MỎNG SỐT CAY"

CÁ NGỪ CẮT MỎNG SỐT CAY

166.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI CẮT MỎNG SỐT CAY

CÁ HỒI CẮT MỎNG SỐT CAY"

CÁ HỒI CẮT MỎNG SỐT CAY

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI VÀ BƠ SÁP CẮT MỎNG SỐT SALAD DẦU

CÁ HỒI VÀ BƠ SÁP CẮT MỎNG SỐT SALAD DẦU"

CÁ HỒI VÀ BƠ SÁP CẮT MỎNG SỐT SALAD DẦU

158.000 VND

XEM CHI TIẾT
CÁ HỒI VÀ QUẢ BƠ CẮT NHỎ VỚI SỐT

CÁ HỒI VÀ QUẢ BƠ CẮT NHỎ VỚI SỐT"

CÁ HỒI VÀ QUẢ BƠ CẮT NHỎ VỚI SỐT

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM BÒ NHẬT TÁI

CƠM NẮM BÒ NHẬT TÁI"

CƠM NẮM BÒ NHẬT TÁI

36.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ HỒI

CƠM NẮM CÁ HỒI"

CƠM NẮM CÁ HỒI

76.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG

CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG"

CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG VÀNG

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM TRỨNG CUỘN

CƠM NẮM TRỨNG CUỘN"

CƠM NẮM TRỨNG CUỘN

26.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ

CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ"

CƠM NẮM CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐỎ

78.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ NGỪ

CƠM NẮM CÁ NGỪ"

CƠM NẮM CÁ NGỪ

68.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM THANH CUA

CƠM NẮM THANH CUA"

CƠM NẮM THANH CUA

28.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT TÁI

CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT TÁI"

CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT TÁI

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT

CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT"

CƠM NẮM CÁ CAM NHẬT

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM SÒ ĐIỆP TÁI

CƠM NẮM SÒ ĐIỆP TÁI"

CƠM NẮM SÒ ĐIỆP TÁI

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM SÒ ĐỎ

CƠM NẮM SÒ ĐỎ"

CƠM NẮM SÒ ĐỎ

68.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM BẠCH TUỘC

CƠM NẮM BẠCH TUỘC"

CƠM NẮM BẠCH TUỘC

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM BƠ SÁP

CƠM NẮM BƠ SÁP"

CƠM NẮM BƠ SÁP

28.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI

CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI"

CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI

76.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG

CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG"

CƠM NẮM LƯƠN NHẬT NƯỚNG

86.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM CÁ HỒI TÁI

CƠM NẮM CÁ HỒI TÁI"

CƠM NẮM CÁ HỒI TÁI

76.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI TÁI

CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI TÁI"

CƠM NẮM BỤNG CÁ HỒI TÁI

76.000 VND

XEM CHI TIẾT
SUSHI SET NIGIRI

SUSHI SET NIGIRI"

SUSHI SET NIGIRI

278.000 VND

XEM CHI TIẾT
ABURI SET

ABURI SET"

ABURI SET

258.000 VND

XEM CHI TIẾT
SET MAKI VÀ NIGIRI 1

SET MAKI VÀ NIGIRI 1"

SET MAKI VÀ NIGIRI 1

236.000 VND

 

XEM CHI TIẾT
SET MAKI VÀ NIGIRI 2

SET MAKI VÀ NIGIRI 2"

SET MAKI VÀ NIGIRI 2

438.000 VND

XEM CHI TIẾT
SET MAKI VÀ NIGIRI 3

SET MAKI VÀ NIGIRI 3 "

SET MAKI VÀ NIGIRI 3

598.000 VND

XEM CHI TIẾT
SET MAKI VÀ NIGIRI 4

SET MAKI VÀ NIGIRI 4 "

SET MAKI VÀ NIGIRI 4

468.000 VND


XEM CHI TIẾT
SET MAKI VÀ NIGIRI 5

SET MAKI VÀ NIGIRI 5"

SET MAKI VÀ NIGIRI 5

628.000 VND


XEM CHI TIẾT
COMBO MAKI 1

COMBO MAKI 1 "

COMBO MAKI 1 (COMBO MAKI 4 LOẠI)

418.000 VND

XEM CHI TIẾT
COMBO MAKI 2

COMBO MAKI 2"

COMBO MAKI 2 (COMBO MAKI 4 LOẠI)

468.000 VND

XEM CHI TIẾT
DASUSHI NIGIRI

DASUSHI NIGIRI"

DASUSHI NIGIRI (COMBO SUSHI 13 LOẠI)

728.000 VND

 

XEM CHI TIẾT
SUSHI MORIAWASE A

SUSHI MORIAWASE A"

SUSHI MORIAWASE A (COMBO SUSHI 9 LOẠI)

468.000 VND

 

 

XEM CHI TIẾT
CƠM TRỨNG CÁ HỒI VÀ CẦU GAI NHẬT

CƠM TRỨNG CÁ HỒI VÀ CẦU GAI NHẬT"

CƠM TRỨNG CÁ HỒI VÀ CẦU GAI NHẬT

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI

CƠM GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI"

CƠM GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI

108.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN TRỨNG

CƠM CUỘN TRỨNG "

CƠM CUỘN TRỨNG

28.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN THANH CUA

CƠM CUỘN THANH CUA"

CƠM CUỘN THANH CUA

38.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN CÁ HỒI

CƠM CUỘN CÁ HỒI"

CƠM CUỘN CÁ HỒI

98.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN CÁ NGỪ

CƠM CUỘN CÁ NGỪ"

CƠM CUỘN CÁ NGỪ

88.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN BƠ SÁP

CƠM CUỘN BƠ SÁP"

CƠM CUỘN BƠ SÁP

38.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG

CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG"

CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG

126.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM ÉP CÁ NGỪ SỐT CAY

CƠM ÉP CÁ NGỪ SỐT CAY"

CƠM ÉP CÁ NGỪ SỐT CAY

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM ÉP CÁ HỒI VÀ BƠ

CƠM ÉP CÁ HỒI VÀ BƠ"

CƠM ÉP CÁ HỒI VÀ BƠ

216.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM ÉP GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN

CƠM ÉP GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN"

CƠM ÉP GAN NGỖNG VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM ÉP LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ BƠ SÁP

CƠM ÉP LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ BƠ SÁP"

CƠM ÉP LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ BƠ SÁP

218.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN CÁ HỒI VÀ DA CÁ HỒI CHIÊN

CUỘN CÁ HỒI VÀ DA CÁ HỒI CHIÊN"

CUỘN CÁ HỒI VÀ DA CÁ HỒI CHIÊN

188.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN TÔM CHIÊN TEM VÀ BƠ

CUỘN TÔM CHIÊN TEM VÀ BƠ"

CUỘN TÔM CHIÊN TEM VÀ BƠ

138.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN LÕI VAI BÒ NƯỚNG TÁI VÀ BƠ

CUỘN LÕI VAI BÒ NƯỚNG TÁI VÀ BƠ"

CUỘN LÕI VAI BÒ NƯỚNG TÁI VÀ BƠ

138.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN THẬP CẨM

CUỘN THẬP CẨM"

CUỘN THẬP CẨM

138.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN LƯƠN NHẬT PHÔ MAI VÀ BƠ SÁP

CUỘN LƯƠN NHẬT PHÔ MAI VÀ BƠ SÁP"

CUỘN LƯƠN NHẬT PHÔ MAI VÀ BƠ SÁP

198.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN DA CÁ HỒI CHIÊN

CUỘN DA CÁ HỒI CHIÊN"

CUỘN DA CÁ HỒI CHIÊN

96.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN TÔM, BƠ VÀ TRỨNG

CUỘN TÔM, BƠ VÀ TRỨNG"

CUỘN TÔM, BƠ VÀ TRỨNG

178.000 VND

XEM CHI TIẾT
CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT, BƠ VÀ TRỨNG

CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT, BƠ VÀ TRỨNG"

CƠM CUỘN LƯƠN NHẬT, BƠ VÀ TRỨNG

186.000 VND

XEM CHI TIẾT
CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ PHÔ MAI

CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ PHÔ MAI"

CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG VÀ PHÔ MAI

168.000 VND

XEM CHI TIẾT
TOP