SPICY KANI KAMA SALAD

SPICY KANI KAMA SALAD

SPICY KANI KAMA SALAD"

Xà lách thanh cua với sốt spicy

75.000 VND

TOP