HOTPOT

Thực đơn

HOTPOT

SUKI YAKI, SHABU SHABU

SUKI YAKI, SHABU SHABU"

- Lẩu Suki Nhật

- Lẩu Shabu Nhật

Thăn bò Mỹ: 329.000 VND/100g

 419.000 VND/150g

XEM CHI TIẾT
VEGETARIAN HOTPOT

VEGETARIAN HOTPOT "

Lẩu nấm

225.000 VND

XEM CHI TIẾT
SAKEKAMA NABE

SAKEKAMA NABE"

Lẩu đầu cá hồi

279.000 VND

XEM CHI TIẾT
KAISEN NABE

KAISEN NABE "

Lẩu hải sản

299.000 VND

XEM CHI TIẾT
KUEKAMA NABE

KUEKAMA NABE"

Lẩu đầu cá mú

299.000 VND

XEM CHI TIẾT
MISO NABE

MISO NABE"

350.000 VND XEM CHI TIẾT
KIMUCHI NABE

KIMUCHI NABE"

Lẩu kim chi

299.000 VND

XEM CHI TIẾT
TOP