GRILL SALMON ROLL

GRILL SALMON ROLL"

Cuộn cá hồi khè lửa

109.000 VND

TOP