NIGIRI SUSHI

Thực đơn

NIGIRI SUSHI

ABURI SAKE HARASU NIGIRI

ABURI SAKE HARASU NIGIRI"

Bụng cá hồi khè lửa

55.000 VND

XEM CHI TIẾT
SHIME SABA NIGIRI

SHIME SABA NIGIRI"

Cá saba ngâm dấm

29.000 VND

XEM CHI TIẾT
ABURI SHIME SABA NIGIRI

ABURI SHIME SABA NIGIRI "

Cá saba khè lửa

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
UNAGI NIGIRI

UNAGI NIGIRI"

Cơm nắm lươn

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
SAKE MENTAI ABURI

SAKE MENTAI ABURI"

Cá hồi, trứng cá khè tái

79.000 VND

XEM CHI TIẾT
EBI NIGIRI

EBI NIGIRI "

Cơm nắm tôm

39.000 VND

XEM CHI TIẾT
ABURI HOTATE METAI

ABURI HOTATE METAI"

Sò điệp, trứng cá khè tái

95.000 VND

XEM CHI TIẾT
MAGURO NIGIRI

MAGURO NIGIRI"

Cơm nắm cá ngừ

34.000 VND

XEM CHI TIẾT
ABOGADO NIGIRI

ABOGADO NIGIRI "

Cơm nắm bơ

22.000 VND

XEM CHI TIẾT
TOP