MAKI SUSHI

Thực đơn

MAKI SUSHI

EBI TEM CHESSE

EBI TEM CHESSE "

Cuộn tôm và phô mai

109.000 VND

XEM CHI TIẾT
UNAGI CHEESE ROLL

UNAGI CHEESE ROLL"

Lươn cuộn

269.000 VND

XEM CHI TIẾT
DRAGON ROLL

DRAGON ROLL "

Cuộn tôm, bơ, trứng cá hồi

149.000 VND

XEM CHI TIẾT
RAINBOW ROLL

RAINBOW ROLL"

Cuộn kiểu 7 sắc cầu vồng

109.000 VND

XEM CHI TIẾT
GRILL SALMON ROLL

GRILL SALMON ROLL"

Cuộn cá hồi khè lửa

109.000 VND

XEM CHI TIẾT
NI EBI ROLL

NI EBI ROLL"

Cuộn tôm tenpura

129.000 VND

XEM CHI TIẾT
SABA GARI ROLL

SABA GARI ROLL"

Cuộn cá saba khè lửa

75.000 VND

XEM CHI TIẾT
MSPICY SALMON CRUNCHY ROLL

MSPICY SALMON CRUNCHY ROLL"

Cuộn cá hồi sốt cay

119.000 VND

XEM CHI TIẾT
TOP